Кипър: Парламентът прие по-ниски критерии за ГМД

Вчера Парламентът прие закон за по-приемливи критерии за допустимост на гарантирания минимален доход (ГМД), позовавайки се на значителното забавяне на отпускането на помощи за кандидатите.

По силата на изменението на закона за ГМД, лица с ниски пенсии или доходи, които се считат за недостатъчни за достоен стандарт на живот, и които не получават никакви други помощи, ще имат право на обезщетение, ако молбата им за ГМД е било отхвърлена. Това важи и за членовете на домакинството на кандидата.

Това се тълкува като вид поправка, в случаи, в които кандидатите отговарят на определени, но не и всички критерии за ГМД.

Андреас Факонтис от АКЕЛ заяви, че правното изменение е необходимо, защото голяма част от кандидатите не могат да отговарят на всички изисквания за ГМД.

Държавата е получила 16 500 молби за ГМД от дългосрочно безработни хора, хора с ниски доходи и самостоятелно заети лица. От тях само 25% или 4000 заявления са одобрени, а повече от 4000 заявления са били отхвърлени. Около 6000 заявления са били отхвърлени поради неточни данни или непълна информация, като например банково потвърждение на депозити, грешна IBAN и така нататък.

След като властите осъзнаха, че повече от половината от 16 000 кандидати няма да получат помощта навреме за Коледа, парламентът прие закон, одобрените лица да получат плащанията от датата на подаване на заявлението, а не от датата на одобряване, т.е. със задна дата.

ГМД беше въведено миналата година, за да замени предишната система на държавно обезщетение,с което имаше много злоупотреби. Въпреки това, новата система е критикувана, че е прекалено сложно, причинявайки забавянето на обработка на заявленията.

В същото време, съответните органи имаха възможност да проверят щателно всички заявители и се установи, че има такива, които нямат право на държавни помощи, но все пак са попълнили заявленията. Открити са редица кандидати с депозити в банковите си сметки, работещи с доходи стотиците хиляди евро и най-малко двама кандидати, които са милионери.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*