Кипър: Асоциацията на кредитополучателите казва, че възбраните не са необходими

От Syprodat казват, че кредитополучателите са готови да предоговорят заемите си, но им е трудно.

Асоциацията за защита на кредитополучателите (Syprodat) тази седмица заяви, че ключът към намаляване на необслужваните кредити в Кипър е чрез устойчиви, жизнеспособни преструктурирания, а не възбрани.

Коментирайки последния доклад на Европейската комисия за Кипър, асоциацията го определи като положителен, тъй като надгражда кипърската икономика.

Освен това асоциацията отбеляза, че докладът на комисията признава, че кипърските банки имат достатъчна капитализация и достатъчно ликвидност и че тяхната рентабилност започва да се възстановява.

Асоциацията заяви, че няма платежна дисциплина, а по-скоро временно затруднение за кредитополучателите да плащат вноските си по кредита поради високата цена на стоките, услугите и енергията, съчетани с последователното повишаване на лихвените проценти.

Освен това се посочва, че докладът на комисията пренебрегва събитията от 2013 г., „чиито последици продължават да засягат значителен брой кредитополучатели и до днес“.

Те подчертават факта, че рискът от бедност сред населението в Кипър надхвърля 17 на сто.

„Отказваме да повярваме, че техните коментари всъщност се отнасят до хората, които сега използват намалените си доходи в този момент, за да задоволят собствените си и ежедневните нужди на семействата си“, се казва в съобщението.

Също така отбелязват, че „основната отговорност на банките“ за намирането на Кипър в тази ситуация, цитирайки „безотговорните практики на кредитиране в продължение на много години“.

Нещо повече, асоциацията подчертава, че „кредитополучателите са готови да се подложат на споразумения за преструктуриране, но банките и инвестиционните фондове, използвайки заплахата от възбрана като оръжие, отказват да премахнат прекомерните тежести“.

„Ключът към намаляване на необслужваните заеми е устойчивото преструктуриране, както е определено от съответната директива и кодекс на Централната банка на Кипър“, казват от асоциацията.

„Ако банките и инвестиционните фондове сериозно се ангажират с преструктурирането, няма да са необходими възбрани“, заключава асоциацията, заявявайки, че на свой ред „необслужваните кредити ще намалеят значително и бързо, което ще бъде от полза за кипърската икономика“.

 

 

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*