Имате само три дни да запишете детето си за детска градина или начално училище в Република Кипър

Записването на деца за учебната 2019-2020 г. в държавните детски градини и всички класове на държавните начални училища ще се проведе от 21 до 23 януари 2019 година. Според съобщението на Департамента за начално образование на Министерството на образованието и културата, регистрацията ще бъде завършена през този период и няма да има нов период на регистрация.

Тези родители / настойници, които не регистрират децата си в рамките на посочения по-горе срок, трябва да се свържат с отдела по образование в района си, което ще запише детето ви в най-близкото училище по местоживеене.

Всички деца с гражданство, пребиваващи в Кипър, имат право да се регистрират, независимо дали родителите им са законно или не на острова.

Изисква се регистрация:

към подготвителния клас на деца, навършили 4 години и 10 месеца до 1 септември 2019 г., т.е. деца, родени между 1 януари 2014 г. и 31 октомври 2014 г.,

за задължително предучилищно образование – деца, навършили 4 години и 8 месеца преди 1 септември 2019 г., родени между 1 ноември 2014 г. и 31 декември 2014 г.,

в първи клас – деца, навършили 5 години и 8 месеца до 1 септември 2019 г., родени между 1 януари и 31 декември 2013 г.

Задължителното предучилищно образование в обществените градини и образованието в началните училища и в подготвителните класове са безплатни.

Родителите / настойниците имат право да запишат децата си в държавни, общински, или в частни детски градини, одобрени от Министерството на образованието и културата. Списъците на частните детски градини в общността и одобрените частни детски градини са публикувани на уебсайта на Министерството на образованието и културата www.moec.gov.cy (Министерство на началното образование, Училищен указател).

Родители на деца на възраст 3-4 години, които са родени от 1 януари 2015 г. до 31 август 2016 г., могат също да кандидатстват за прием в държавни и обществени детски градини. Децата от тази възраст ще бъдат записани в градината, при условие че в градината остава свободно място, след като децата са записани в задължителното предучилищно образование. Достъпът до градината за деца на възраст 3-4 години се заплаща.

Регистрацията в училищата и градините се прави съобразно адреса на детето. Данните за ревизираните образователни райони за учебната 2019–2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата www.moec.gov.cy (Департамент по начално образование, образователни региони) преди регистрацията.

При избора на деца за записване в детска градина, приоритет се дава на децата, живеещи в този образователен район. Посещението на деца в детска градина, която не принадлежи към техния образователен район, не гарантира продължаването на образованието им в същата детска градина през следващата учебна година.

Исканията за прехвърляне в друга образователна институция се подават в районните отдели за образование по време на тридневния регистрационен период, т.е. 21–23 януари 2019 г. Формулярът за кандидатстване за превод може да се получи на уебсайта на Министерството на образованието http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html  или в съответните отдели за образование в областта.

Родителите / настойниците ще бъдат информирани за одобрението или отхвърлянето на молбата им до 8 февруари 2019 г. Няма друг срок за разглеждане на заявления за регистрация.

Оставете коментар

Вашия email адрес няма да се показва


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.