13-та заплата в Кипър: въпроси и отговори

Наближават празниците и всички се вълнуват дали ще имат 13-та заплата. Много от нас си мислят, че е задължителна, но съвсем не е така. Постарахме се да отговорим на всички въпроси, касаещи 13-та заплата.

Оказва се, че само в четири страни от ЕС изплащането на тринадесета заплата е задължително по закон: Гърция, Италия, Испания и Португалия. В Германия и Франция тринадесетата заплата не е задължителна, но масова. В Кипър само държавните служители са длъжни да получават тринадесетата заплата.

Кога трябва да бъде изплатена 13-та заплата в Кипър?

13-та заплата не се смята за задължителна в частния бизнес. Ако има колективен трудов договор, предвиждащ изплащане на 13-та заплата (например в банковия сектор или в частните форми, които имат подписано споразумение – КТД), тогава тя трябва да бъде изплатена. Иначе изплащането на 13-та заплата зависи единствено от клаузите на трудовия договор, който има всеки служител.

Трябва ли да е равна на една месечна заплата?

Да, трябва да е колкото общата ви месечна заплата. Освен това трябва да се платят съответните вноски във фонда за социално осигуряване.

Каква е разликата между бонус и 13-та заплата?

В Кипър някои работодатели предпочитат да наричат ​​13-та заплата бонус в договорите. Защото смятат, че това ги освобождава от задължението да го плащат всяка година. За щастие на служителите, Върховният съд даде да се разбере в сравнително скорошно решение, че няма значение как се казва в договора.

Ако бонусът отговаря на три критерия, тогава той се счита за 13-та заплата:

– равен е на размера на месечното плащане,

– изплаща се редовно на всички служители,

– не е свързан с обема на работата на служителя.

Ако тези критерии са изпълнени, тогава няма значение как се нарича това плащане в договора. Съответно, ако работодателят не плати 13-та заплата, предвидена в договора, той ще бъде изправен пред наказателно преследване.

Може ли работодателят да изплаща 13-та заплата само на някои служители на предприятието?

Това е възможно, ако има различни разпоредби в трудовите договори на тези работници.

Има ли конкретен срок, в който трябва да се извърши плащането?

Няма такъв период, 13-та заплата се изплаща на уговорената дата. Ако няма договорка за датата, тогава се плаща преди началото на новата година.

Какво се случва, когато работата приключи преди края на годината?

Ако договорът не съдържа условия в това отношение, тогава трябва да се изплати част от 13-та заплата в зависимост от отработеното време.

Служителят има право да получи 13-та заплата, но е в отпуск по болест, родителски отпуск или майчинство. Тогава работодателят е длъжен да изплати цялата 13-та заплата или част от нея за отработените месеци, освен ако в договора не е посочено друго.

През последните години поради икономическата криза много предприятия отказаха да изплащат 13-та заплата. Често служителите се съгласяваха с това. Неизплащането на 13-та заплата в рамките на една или две години отменя ли тази възможност като такава?

Не, не се отменя. Работодателят трябва да подпише писмена декларация, че премахването на 13-та заплата е временно и не се счита за намаление на заплатата като такова.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*