Любомир Т.Тодоров е новият посланик на РБългария в Кипър

Посланик Любомир Тодоров Тодоров е роден на 12 юни 1958 г. в София. Семеен е, с три деца. Завършва с отличие Гимназия с преподаване на английски език в София.  Следва във Висшия институт за национално и световно стопанство в София, специалност “Международни отношения”; Продължава обучението си във Факултета по международно право и международни отношения към Киевския университет, като го завършва с отличие. Спечелва конкурс и успешно завършва с диплома специализирания курс за дипломати от Централна и Източна Европа към Института по международни отношения на Университета в Лийдс, по програмата на Форин офис на Великобритания.

Посланик Тодоров има над 30 годишен стаж в Министерство на външните работи. Работил е в отдела по протокол към министерството. Отговарял е за печата, консулските и протоколните въпроси в посолството на България в Осло. Бил е трети секретар във “Втори европейски отдел“, секцията на Скандинавските страни, отговарял е за развитието на двустранното сътрудничество с Норвегия и Исландия. Бил е трети секретар в управление “Международно право и консулски отношения“, секцията за страните от Централна Европа и Съединените Щати. Бил е посланик в Кралство Йордания, Финландия, Естония; Бил е консул в Посолството на Р. България в Тел Авив, Израел, като същевременно е отговарял за културните, консулските, търговско-икономическите и част от политическите въпроси на двустранното сътрудничество, както и в областта на печата и протокола. Дипломатическата му кариера също включва: Главен специалист в управление “Външноикономическа политика “, секцията по въпросите на ООН и ОССЕ (икономическото измерение).

Пълномощен министър, временно управляващ и заместник-ръководител на Постоянното представителство на Р. България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена. Отговаря за дейността в Икономическо-екологическото измерение на ОССЕ, за Консултативния комитет на ОССЕ по управление на финанси, Средиземноморските и Азиатските партньори за сътрудничество в ОССЕ. Бил е пълномощен министър и началник отдел „Европейски държави” в дирекция „Европа 3” към МВнР. Отговарял е за държави като Великобритания, Ирландия, Скандинавските и Балтийските държави.

Бил е ръководител на Инспектората на МВнР; до назначаването му като извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кипър е бил директор на дирекция Човешки ресурси” към МВнР

 

Добре сте дошли! Пожелаваме успешен мандат!

Пристигнахте в края на януари и вече имате впечатления за острова. Какви са те?

Кипър е страна с богата култура и с над 10 хилядолетия история, които напомнят за дългата и разнообразна върволица от завоеватели, оцветили пъстрото наследство на тези земи и народ. Островът предлага смайваща красота, примамливи пясъчни плажове, непокътнати селца, пълни с характерна атмосфера и успокояваща зеленина на планините. И макар да е богата на древна култура и естествена красота, Кипър е също така процъфтяваща и модерна европейска държава, предоставяща достъп до качествено образование, равни социални права и възможности за развитие.

На 18/03/2019 връчихте акредитивните си писма на президента Н.Анастасиадис. За какво си говорихте с президента след официалната церемония?

На 18 март т.г. връчих акредитивните си писма на Президента на Кипър Никос Анастасиадис. Съгласно протоколната практика, официалната церемония се състоя в Президентския дворец в Никозия. В последвалия разговор с кипърския президент беше изразено задоволство от отличните двустранни отношения. Като важен аспект на сътрудничеството между България и Кипър беше посочено по-нататъшното задълбочаване на политическия диалог на високо и най-високо ниво и активното взаимодействие на двете страни в рамките на дневния ред на ЕС. Обсъдени бяха пътищата за възможно най-пълното използване на потенциала на икономическото сътрудничество, както и за по-нататъшното разширяване на културните и образователните връзки. Беше отбелязана ролята на българската общност в Кипър, допринасяща за икономическото развитие на страната. Президентът Анастасиадис представи хода на преговорите по Кипърския въпрос и благодари за принципната позиция на България по него. Президентът се спря и на енергийните проекти в Източното Средиземноморие, както и на включването на българската страна в регионалните формати в областта на енергетиката. В края на разговора, президентът Анастасиадис помоли да бъдат предадени специални поздрави на президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов и подчерта, че българското посолство може да разчита на пълната му подкрепа за всички инициативи.

Кои ще са приоритетите Ви като посланик на Република България в Кипър?

Основен приоритет в развитието на взаимодействието на България с Кипър е по-нататъшното разширяване и задълбочаване на целия спектър на двустранните българо-кипърски отношения, като предпоставките, които допринасят за това са дългогодишни традиционни приятелски връзки и членството на двете страни в ЕС. Също така, нека само припомня, че България оказва сериозна помощ на Кипър след трагичните събития през 1974г., предоставяйки работа и образование на стотици кипърци, а Кипър оказва подкрепа за присъединяването на България към ЕС и отваря веднага трудовия си пазар за българи.

Между България и Кипър има изградена добра договорно-правна база. Полагат се постоянни усилия за осъвременяването й в съответствие с динамиката на двустранните отношения.

Кипър е важен търговско-икономически партньор на България и е сред водещите инвеститори в страната ни. Трябва да търсим възможности за увеличаване на търговския обмен, (който в момента възлиза на около 200 мил. евро) в т.ч. и чрез съвместно излизане на трети пазари. Традиционно българският износ е с устойчиви показатели и възлиза между 65 и 85 млн. евро годишно. През 2018 г. се наблюдава ръст при износа, който трябва да се стрeмим да запазим и през настоящата година, отчитайки устойчивите нива на растеж, които отбелязват българската и кипърска икономики през последните няколко години. Също така, бих желал да отбележа, че Кипър и България развиват успешно туризма, като има добри възможности за създаване на съвместен туристически продукт. Подписаният през 2016 г. Меморандум дава възможност за задълбочаване на сътрудничеството в тази сфера.

Човешките контакти, в т.ч и в областта на културата и образованието, са важен аспект на двустранните ни отношения и следва да се задълбочават. Културните прояви, организирани от посолството, имат за цел както да популяризират българската култура и традиции сред кипърските граждани, така и да допринесат за съхраняването на българското самосъзнание.

Българската общност в Кипър е значителна, наброява над 26 500 души. Защита на интересите на българските граждани на острова, при стриктно спазване на кипърското законодателство, качествено и навременно обслужване на търсещите консулски  услуги са основни приоритети на посолството. Ще продължим да работим в посока подобряване обслужването на гражданите и популяризирането на положителния образ на България

 Традиционно, България и Република Кипър имат отлични дипломатически, културни и търговско икономически връзки повече от половин век. През годините се работи много в тази посока. Вие върху какво ще съсредоточите работата си?

Българо-кипърските отношения се развиват стабилно в дух на приятелство и сътрудничество от установяването им на 30 октомври 1960 г. досега. Сегашното им състояние се определя като отлично. Политическият диалог е активен и ползотворен. Свидетелство за това е успешната визита на Президента на Кипър Никос Анастасиадес в България през 2016 г. и ответното посещение на българския Президент, г-н Румен Радев, в Никозия през м. ноември 2017 г.

Посолството работи по подготовката на официално посещение на Председателя на Камарата на представителите на Кипър, г-н Димитрис Силурис в София през м. юли 2019 г. Очаква се в края на тази година и посещение в Кипър на Председателя на Народното събрание на България, г-жа Цвета Караянчева. Освен това, отправих устна покана от името на министъра на външните работи на Р България Екатерина Захариева до г-н Никос Христодулидис, министър на външните работи на Р Кипър, за осъществяване на официално посещение в Р България през първата половина на 2020 г.

Солидна база за нашето сътрудничество е принадлежността на двете страни към ЕС, както и историческата и културна близост между българския и кипърския народи. Икономическите връзки и човешките контакти се развиват динамично и положително. Отлична възможност за задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни е активната размяна на посещения на ресорните институции. През м. март бе осъществена визита в Кипър на представители на Варненската търговско-индустриална камара, които проведоха срещи в Кипърската търговско-промишлена камара.

Посолството организира поредица от културни прояви, свързани с българската култура и културно наследство.

Културно-образователното сътрудничество между България и Кипър съществува отдавна и не е загубило своята динамика и днес. През ноември 2017г. беше подписана двустранната програма за културно, образователно и научно сътрудничество за периода 2018-2020г. Интересът на кипърците към българските висши учебни заведения продължава и до нес. Към момента около 300 кипърски младежи се учат в български университети. Много добри и известни лекари в Кипър, например, са получили образование в България. В Кипър има интерес и към програмите на българските университети. По тях се учи в някои кипърски колежи. Посолството работи за разширяването на преките контакти както между българските и  кипърските университети, така и между средните училища.

В Кипър има сериозна българска диаспора. Имаме стари заселници в лицето на смесените бракове още през 80-те, но има и голяма мигрантска диаспора от 2007-ма насам. Налице са десетина български организации и още толкова български училища, като в някои градове са по две. Успяхте ли вече да се запознаете с българската общност и какви са първите впечатления?

Още от самото начало на моето пристигане в Кипър проведох серия от срещи с представители на българските организации на острова. Също така, бих желал да отбележа, че планираме заедно с културното аташе да посетим всички български съботно-неделни училища в Кипър, които са финансирани от Министерство на образованието и науката на България. Съгласно официалната статистика, българската диаспора в Кипър е пет процента от населението на страната. Наличието на десет български съботно-неделни училища и осем дружества е безпрецедентен факт. В тази връзка, бих желал да отбележа, че българската общност в Кипър и завършилите в България висше образование кипърци, са културен мост за взаимното опознаване между двата народа. Прави впечатление, че българските граждани са добре приети в Кипър. Ползват се с голямо уважение и доверие заради своето изключително трудолюбие и всеотдайност Надявам се да продължат да представляват страната ни по най-достойния начин.

Ще разчитате ли на помощта и подкрепата им в работата си? (съвместни събития, избори и т.н)

На 26 май т.г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Р България. Посолството разчита на помощта на българските организации и съботно-неделни училища за оказване на организационно съдействие за откриването на избирателни секции в районите с по-голяма българска общност. Традиционно, голяма част от културните прояви на организациите се провеждат под егидата на българското посолство. Бих желал да подчертая, че помощта на училищата и организациите е изключително ценна за успешното реализиране на събития, целящи популяризирането на българската култура и традиции на острова.От началото на годината реализирахме серия от културни събития, посветени на 146 годишнината от героичната гибел на Апостола на свободата Васил Левски, както празнични тържества по повод 3 март – Националния празник на България.

Запознат ли сте с дейността на българските училища? Известно е, че от години, много от тях искат да се отделят от общата шапка, под която са, и да преминат към самостоятелни и независими организации по места. По тази причина имаше не малко конфликти. Как виждате вашата роля за разрешаването на тези противоречия? 

Сериозно завоевание на българската общност в Кипър са десетте съботно-неделни училища, които са не само образователни центрове, но и изграждат българското самосъзнание и дух сред децата, някои от които са родени тук. В тях се изучава български език и литература, история и география на България. Популяризирането и изучаването на български език сред повече деца на наши сънародници зад граница е една от важните насоки в работата на посолството и аз се радвам, че през последните години нараства броя на децата, посещаващи тези училища. Българското училище в чужбина изпълнява и още една важна роля – то е посланик за разпространяване на българската култура.

Посолството работи в тясно сътрудничество с Министерство на образованието и науката на България за намиране на решение при възникване на противоречия между съботно-неделните училища в Кипър. Периодично представители на Министерство на образованието и науката на България посещават българските училища, като последната визита бе в началото на м. април 2019 г. Предстои да се осъществяват още такива визита. Аз също планирам да посетя лично българските съботно-неделни училища в Кипър, да се запозная с тяхната дейност и приоритетите на училищните ръководители за разширяване на обхвата на българските деца, които посещават неделните училища на острова.

Консулски отдел към посолството ни непрекъснато е обект на много критики от сънародниците ни. От години хората ни се жалват от краткото време за работа с гражданите, лошите условия, а не рядко и от самото обслужване. Как бихте подобрили работата в този много натоварен отдел?

Дейността на консулската служба е организирана при стриктно спазване на всички указания, регламентиращи консулското обслужване. КС се стреми да бъде гъвкава и своевременно и компетентно да откликва на нуждите на българските граждани. Бих искал да информирам също така нашите граждани, че след края на приемното време, КС продължава да работи, като всеки документ, постъпил през деня се обработва, въвеждат се в специални информационни системи документите по постъпилите заявления за лични документи, визи, нотариални заверки, екстрадиции, посещения на затвори и болници, присъствие на съдебни дела и т.н.  – т.е. голяма част от работата на КС се случва извън приемното време за граждани. Освен това, от началото на 2019 година, във връзка с указания на министъра на външните работи на Р България, г-жа Екатерина Захариева, консулската служба е с удължено приемно време, както и с нов имейл consular.nicosia@mfa.bg с оглед своевременно отговаряне на постъпилите писмени запитвания. Винаги при възникнала необходимост са обслужвани граждани в извън работно време, съобразно законовите изисквания. Бих искал да отбележа, КС към Посолството ежедневно получава много похвали.

От началото на 2017 г. Консулската служба към Посолството за първи път започна да предоставя и следните услуги:

–  съдействие за получаване на свидетелство за съдимост, без да е необходимо личното явяване в Р България или пълномощно;

– от м. ноември 2017 г. с цел предоставяне на по-бързо и качествено обслужване, консулските услуги предоставяни от Посолството могат да бъдат заплащани и с кредитни/дебитни карти;

– издаването на  дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние (НРГС).

Във връзка с обслужването на граждани през активния и по-натоварен летен сезон на 2019 г., Посолството е предприело необходимите действия, за да бъдат командировани служители от България за подсилване на състава на консулската служба.

Преди години имаше една страхотна инициатива на Ваш предшественик под името „Изнесено посолство“. В предварително обявен ден служители на посолството и консулска служба правеха открити срещи с българите по градове. Със сигурност има нужда от такива срещи, с включването и на трудовото ни аташе. Бихте ли я продължили?

Идеята за провеждането на т.нар. изнесени консулски дни се обсъжда в Посолството, но следва да се има предвид, че всички услуги, предоставяни от КС се извършват чрез специални информационни системи, които не могат да бъдат преместени извън сградата на Посолството. В този смисъл, подобни изнесени дни биха имали само информационен характер и на тях не е възможно да се предоставят конкретни услуги, като приемане на заявления за лични документи, извършване на нотариални услуги и др. Идеята, разбира се, остава отворена и при изразен интерес от страна на гражданите сме готови да проведем подобни информационни дни с райони с голяма концентрация на българска общност.

Представителят на Министерството на труда и социалната политика на България, който е ситуиран в Атина, осъществява редовни посещения в Кипър, и провежда лични консултации с всички граждани, които потърсят  неговото съдействие.

Традиционно, всяка година в Кипър се провеждат големи български културни събития, организирани от различните сдружения и училища и подкрепяни до сега от българското посолство. Ще можем ли и занапред организаторите и всички ние да разчитаме на Вашата помощ и подкрепа?

В Кипър няма български културен център и културната дейност се осъществява от посолството. Съществува много добро сътрудничество на задграничното представителство с българската общност в Кипър, в т.ч. организациите на българите, съботно-неделните училища, изявените български културни дейци, живеещи и работещи на острова, както и кипърците, завършили висше образование в България .

Кипърските институции изявяват готовност за съвместни изяви и инициативи. Партньорската мрежа на посолството продължава да се разраства, като включва и такива престижни фондации в Кипър като „Северис“ и „Левентис“. Продължават и добрите работни контакти с кметството на Никозия и Лакатамия, Галерията „Левентис“, театрите „Сатирико“ в Никозия, „Скала“ в Ларнака и театър „Риалто“ в Лимасол.

Българското посолство ще продължи да работи със сигурност и в бъдеще с всички  сдружения и училищата на острова за популяризирането и съхранението на българския език, култура и традиции зад граница.

В годините, като диаспора помним всеки посланик с нещо конкретно. Вие с какво искате да бъдете запомнен?

            Основен акцент в дейността на посолството ще бъде защита на правата и интересите на българската държава, на българските граждани и юридически лица в Кипър, в рамките на международноправните норми и установената практика.

Вашето пожелание към българите в Кипър!

На всички българи, живеещи в Кипър пожелавам да бъдат здрави и да постигат само успехи занапред. Независимо, че са далеч от родината да продължат да съхраняват българската култура и традиции, както и да пазят дълбоко в сърцата си любовта към България.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*