Законодателството: упражняване на правата на работниците

Закон 37(1)/2017 влезе в сила, за прилагане на Директива 2014/54 / ЕС и улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници в рамките на ЕС.

Той обхваща ключови аспекти на трудовите права, включително достъп до заетост, условия на труд, възнаграждение, уволнение и здравословни и безопасни условия на труд. Както и достъпа до социални и данъчни облекчения, обучение, жилищно настаняване, образование, членство в професионални съюзи и право на участие в представителни органи на работниците и подпомагане от бюрата по труда.

Министърът на труда и социалните грижи е определен за компетентния орган в Кипър, следящ изпълнението на задълженията, произтичащи от закона, които гарантират равно третиране на работниците от други държави-членки на ЕС и членовете на техните семейства, без никаква дискриминация на основание националност. Законът установява механизми за контрол и изпълнение, включително назначаването на инспектор, на когото могат да бъдат подадени жалби.

Инспекторът има правомощия да влиза на работните места и да провежда инспекции, проучвания и интервюта. Работодателите са длъжни да предоставят информация или други документи, поискани от инспектора, които ще останат поверителни.

Законът създава и комитет с правомощия да налага административни санкции в случай на нарушение на закона, които се различават в зависимост от естеството и тежестта на нарушението.

Законът има за цел да гарантира и защитава правата на работниците и да насърчава свободното движение на работници, независимо от тяхното място на произход в ЕС.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*