Делегация на Съвета на Европа на посещение в Кипър

Делегация на Съвета на Европа с мониторингово посещение, за да следи проблемите на местните власти

Делегация на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа , ще проведе мониторингово посещение в Кипър от вторник до четвъртък.
Докладчиците Бернд Вювингер и Ранди Мондорф ще направят оценка на прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в страната.

Кипър подписа Хартата през август 1986 г. и я ратифицира през май 1988 г. Хартата задължава държавите-членки да гарантират политическа, административна и финансова самостоятелност на местните власти.
Местните власти трябва да бъдат избирани на общи избори и с установяване на принципа на субсидираност.

Съветът на Европа пристъпва към подготовката на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление относно правото на участие в делата на местната власт, която е ратифицирана от закона на Република през 2012 година.
Протоколът покани всички партии да предприемат конкретни стъпки, за да се гарантира, че всеки гражданин има правото и възможността за ефективно участие в делата на местната власт.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*