Новини

Кабинетът разреши да започнат нови преговори с ENI-KOGAS

Кабинетът в сряда упълномощи Енергийният министър да преговаря за двугодишно удължаване на италианско-южнокорейския консорциум ENI-KOGAS  за лиценз за проучване на въглеводороди в Кипър в изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Кипър. Компанията е поискала удължаване преди […]