АБВ

Университетът в Кипър и Imperial College London обединяват усилията си

Университетът в Кипър и Imperial College London обединяват усилията си, за изграждане на център за високи постижения в научните изследвания и иновациите. Проекта се очаква да стартира през март 2017г. и ще е на стойност […]