АБВ

Писателят Боян Ангелов: „Отрицанието е форма на слабост – душевна, емоционална, творческа…”

Писателят Боян Ангелов: „Отрицанието е форма на слабост – душевна, емоционална, творческа. Колкото и да е трудно, би трябвало да се търси зрънцето добро и да се прави опит за неговото култивиране, за отглеждането и […]