Кипър

Националната стратегия за закрила на детето е приета

Национална стратегия за закрила на децата срещу насилието и детската порнография е била одобрена, съобщи министър на труда Зета Емилианиду в сряда. Стратегията е разработвана в продължение на месец от специална комисия от министерствата на […]

Новини

Кипър: Министрите да изготвят национална стратегия за защита на децата

Днес Кабинетът разпореди създаването на Комитет на министрите, за да изготвят стратегия за защита на децата от сексуална експлоатация, сексуално насилие и детска порнография Комитетът ще се състои от министрите на труда, образованието, здравеопазването и […]