Новини

Пощите поемат допълнителни функици

Кипърските пощенски служби ще бъдат натоварени с нови функции през септември, като поемат ролята на Центровете за обслужване на граждани. Пощенските услуги – или Кипърски пощи, както официално се наричат –  отговарят за организацията, функционирането […]