Кипър

Нова категоризация на страните влиза в сила от 27 май в Кипър

Министерството на здравеопазването определи новата категоризация на страните, започва да действа от 27 май. Четири държави са променили категорията си. Малта от оранжево се премества в зелената група, Румъния и САЩ се изкачиха от червено […]

Кипър

Актуализираха списъка на безопасните за Кипър страни

България остава в категория „С“ Днес Министерството на здравеопазването публикува нова версия на категоризацията на страната. Броят на държавите, чиито жители не се нуждаят от тест или двуседмична самоизолация, чувствително намаля. Две държави бяха прехвърлени […]