Консулт – Вие питате, ние отговаряме

Промяна или добавяне на бащино име на дете родено в Кипър с издаден български акт за раждане

По молба на наши читатели реших да ви информирам как можете да добавите бащино име на дете, родено в Кипър, с вече издаден български или кипърски акт за раждане, на който детето е записано само с две имена.

 

Случай 1: При вече издаден акт за раждане от България процедурата е следната:

В Кипър новородените се записват с две имена /собствено и фамилно/. Много деца, родени в Кипър с родители български граждани ги записват само с две имена, което противоречи на българската практика.

Закона за гражданската регистрация и Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация в България задължават служителите по гражданското състояние да издават актовете за раждане и да правят вписвания в единния регистър само и единствено съобразно издадения вече акт за раждане на друга държава, където е родено лицето.

Член 12, ал.1 от въпросната Наредба гласи следното:

– “При регистриране на раждане, настъпило в чужбина, данните за името на титуляра, датата и мястото на раждане, полът и установеният произход се вписват в акта за раждане без изменение така, както са вписани в представения препис или в превода на български език на чуждия документ.”

Ето защо единствения начин детето да бъде вписано с 3 имена в България и да бъде направена корекция в регистрите, е да се заведе дело и на база съдебното решение, вече може да бъде вписана съответната промяна /добавяне на бащино име/. Делото се завежда в районен съд по място на издаване на акта за раждане.

 

Случай 2: Когато все още няма издаден акт за раждане в България на дете, родено тук в Кипър, промяната може да се извърши и тук. Процедурата в Кипър е значително по-лека, по-бърза и по евтина.

Имайте предвид, че това е възможно само и единствено преди българския акт за раждане на детето да е издаден.

Нашият офис оказва пълно съдействие и помощ и при двата случая.

Телефон за консултация: 99 372241, Теодора Амвросиу

 

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*