Кипър: Подновяване на регистрациите на МПС за 2024г

Отделът за автомобилен транспорт (TOM) на Министерството на транспорта, съобщенията и строителството съобщава следното във връзка с подновяването на регистрациите на превозни средства за 2024 г.:

 

 1. Свидетелствата за движение на МПС за 2024 г. се подновяват от четвъртък, 4.1.2024 г.

 

 1. Последният ден на подновяване ще бъде неделя, 10.3.2024 г. в 24:00 (полунощ).

 

 1. Разрешенията за търговия могат да бъдат подновявани за период от три, шест, девет и дванадесет месеца.

 

 1. Разрешителните за движение ще се подновяват до полунощ в неделя, 10.3.2024 г., без такса. За подновяване, извършено след неделя, 10.3.2024 г., се налага като такса сумата от 10 евро и сума, равна на десет процента (10%) от дължимата сума за текущата година.

 

 1. За подновяване на свидетелството за движение трябва да има:

Технически преглед – МОТ,

Застраховка.

 

 1. TOM съветва всички да се погрижат за подновяването на пътния данък навреме и в никакъв случай да не чакат последните няколко дни, за да се избегне евентуално претоварване на системата, което може да причини неудобство.

 

 1. Напомняме, че тези, които са подновили регистрацията си за 2023 г., но не възнамеряват да я подновят за 2024 г., трябва да подадат известие до TOM за спиране на превозното средство. Обездвижването се извършва и онлайн в сайта на ТОМ . В противен случай задължението за плащане на сумата, съответстваща на таксата за трафик, продължава да съществува.

 

 1. Превозни средства, чието свидетелство за регистрация не е подновено за 2023 г. и не са декларирани като спрени от движение, ще бъдат заличени от регистъра TOM, ако дължимата сума за 2023 г. не бъде платена и свидетелството им за регистрация бъде подновено за 2024 г. до полунощ в неделя, 10.3.2024 г.

 

 1. В случай на унищожаване на превозното средство, заявление за анулиране на регистрацията на превозното средство трябва да бъде подадено до TOM (формуляр TOM 98A), придружено от „Сертификат за унищожаване“, издаден от лицензирана служба за третиране на отпадъци от превозни средства, за да се освобождава собственика на превозното средство от задължението за плащане на пътни такси от датата на унищожаването на превозното средство.

 

 1. Разрешителните за движение могат да се подновяват през цялата година онлайн, в KEP, в окръжните офиси на Департамента за пощенски услуги и в окръжните офиси на TOM.

 

 1. Няма да се изпращат уведомления до собствениците на превозни средства за подновяване на разрешителните за движение.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*