Кипър: Енергийна ефективност в държавните училища

Националният енергиен план има за цел да подобри енергийната ефективност и производството на ел.енергия в държавните училища, като обществените консултации продължават, тъй като държавата се стреми към 25 училища с почти нулеви емисии.

Министерството на образованието постигна споразумение с електроенергийния орган на Кипър (EAC) за инсталиране на фотоволтаични системи с общ капацитет от 4,9 MW, заедно с изолация на покрива.

Целта е обхватът да се разшири до 405 училища, които да бъдат завършени до 2023 г., допринасяйки за дългосрочното финансиране на държавата – чрез съоръжения, произвеждащи енергия, дори и в извънучебно време.

Мерките също така ще приближат Кипър към целите на ЕС за намаляване на емисиите и осигуряване на по-голяма устойчивост.

На други места по-нататъшните усилия за по-амбициозни цели са част от финансирания от ЕС проект Pedia, който ще допринесе за постигане на национални и европейски цели в областта на климата и енергията чрез премахване на правни, административни, технически и пазарни пречки. Pedia ще свърже широк спектър от действия, насочени към подобряване на енергийните характеристики и вътрешните условия на най-малко 25 държавни училищни сгради в Кипър, достигайки нивото на сгради с почти нулево потребление на енергия.

Проектът Pedia директно ще задейства публични и частни инвестиции в размер на 7,5 милиона евро и ще установи солидна дългосрочна стратегия за енергийно обновяване на всички сгради на държавни училища чрез въвеждане на процедурна рамка за енергийни подобрения въз основа на екологични, енергийни и социално-икономически критерии.

Пет училища вече са обявени за такива енергийни подобрения: средно училище Ayios Dometios, основно училище Ayias Trimithias, Dali основно училище B, детска градина Aglandjia и детска градина Ayios Antonios, като работата трябва да започне до края на годината.

Като цяло, според проекта, ако всички сгради бъдат обновени до почти нулев енергиен статус, очакваните годишни спестявания на енергия се очаква да достигнат 2,2 GWh.

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*