Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 31.01.2015 година

1. Обезщетение за безработица:

а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на 10.11.2014 година.

б/ разглеждат се случаите на тези, които вече получават обезщетения за безработица към декември 2014-януари 2015.

2. Съкращения (плеонанзо): разглеждат се документите, подадени през март  2014 г. Съществуват редица заявления, подадени преди тази дата, за които не може да се извърши проверка, защото работодателите  все още не са изпратили изискваните данни.

3. Обезщетения при заболяване: разглеждат се постъпилите до 03.11.2014 приложения.

4.Инвалидна пенсия: разглеждат се постъпилите заявления от октомври и ноември 2014, при условие, че са били изпратени на медицински съвет.

5.Телесни увреждания (злополуки): Разглеждат се постъпилите през юли 2014 приложения.

6.Пенсии за трайна загуба на трудоспособност: разглеждат се постъпилите през септември 2014 приложения.

7. Второ ниво медицински съвет: разглеждат се жалбите март от април 2014.

8. Пенсии за навършена възраст: Заявления на кандидати, които придобиват право на пенсия през август и септември 2014 година.

9. Социални пенсии: разглеждат се документите от октомври 2014. ,

10.Вдовишки пенсии: заявления от ноември и декември 2014.

11. Пенсия за сираци – от ноември 2014.

12. Помощ при раждане – постъпилите през декември 2014.

13. Майчинство: разглежда постъпилите през декември 2014 приложения.

14. Искове за пенсии за старост, наследствена и инвалидност се изплащат въз основа на двустранни споразумения и Регламент на ЕС № 883/04 на: заявленията за кандидатстване, за които са получени отговори по отношение на данните, сертификати и застрахователни сметки от други агенции, за кандидатите с дата на раждане през 1951-1952г.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*