Информационна кампания „Изберете да учите в България“

На 08/02/2020 в Ларнака се проведе за първи път информационна кампания „Изберете да учите в България“, насочена основно към децата с българско гражданство, живеещи в Кипър, децата от смесени бракове с един български родител, както и кипърските зралостници, които се интересуват от следване в България. Резонно най-голям интерес срещата предизвика у младежите от български произход.

Форумът бе организиран от МОН в сътрудничество с АБУЧ и българското училище „Родна стряха“ в Арадипу и предизвика жив интерес сред сънародниците ни.

Експерти от дирекция „Висше образование“ и дирекция „Образование на българите зад граница“ на Министерството на образованието и науката и от 11 български университета информираха няколко десетки родители и бъдещи студенти.

Събитието бе открито от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Кипър – г-н Любомир Тодоров, който поздрави гостите и пожела ползотворно сътрудничество.  Поздравително слово бе поднесено и от зам.кмета на Ларнака.

Бъдещи студенти и техните родители имаха възможността да зададат своите въпроси и получиха достатъчно информация за възможностите и преимуществата за висше образование в България.

Една от основните теми, които бяха разгледани, беше темата за кандидатстването на в български висши училища на лица от български произход, но с чуждо гражданство. Тази процедура се регулира от Постановление на Министерския съвет № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, което дава следните възможности:

Всички студенти, приети по ПМС 103/1995 г., ползват правата на българските студенти и могат да участват в програмата ЕРАЗЪМ.

Всеки студент може да проведе повече от една мобилност, като общата им продължителност за всеки цикъл на обучение (бакалавър, магистър, доктор) е максимум 12 месеца в университет в държава от Европейския съюз.

През първата година от следването си всички студенти по ПМС 103/1995 г. получават стипендия по 240 лв. на месец независимо от успеха си, както и възможност да ползват студентско общежитие.

По ПМС № 103/1993 г. могат да кандидатстват само лица от български произход, но с чуждо гражданство, живеещи извън Република България. Такъв е случаят с децата от смесени бракове, например.

В Кипър имаме десет български училища и вече няколко от тях имат студенти, приети и учещи по ПМС 103  в различни специалности, включително медицина.

Срещнах няколко наши деца, чийто интерес беше насочен към медицинските университети. В разговор с тях, с усмивка заявиха: „В Кипър, лекарите завършили в България се ползват с голямо доверие и авторитет“.

Възможностите, които се предоставят с постановление ПМС 103/1993г. наистина са отлични и ще се радваме повече наши деца да се възползват от тях и да изберат да продължат образованието си в България.

Друга възможност, която дават последните промени в Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища на МС, приети още през май 2018 година, засяга българските граждани, живеещи постоянно в чужбина и завършили средно образование там, включително и лицата с двойно гражданство, които желаят да се възползват и от тази възможност.

Според Нардбата, всеки желаещ може да се яви на изпит за сертифициране на знанията по български език по Общата европейска езикова рамка. На кандидатите, успешно издържали изпита, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен. Той носи преференции за желаещите да продължат образованието си в България. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности. Представители на университетите, участвали в срещата, ни увериха, че приветстват тези промени и техните учебни заведения ще вземат под внимание Наредбата в тазгодишната кандидатстудентска кампания. Според тях това до голяма степен ще улесни и процедурата по кандидатстването, и приема при тях.

В много от българските училища на острова се подготвят ученици за явяване на този изпит. Той се провежда от Департамента по езиково обучение към СУ „Климент Охридски“ и може да бъде провеждан и в Кипър.

На форума присъстваха ръководителите и учители от всички български училища в Кипър. Ако имате конкретни въпроси, бихте могли да се обърнете и към тях за помощ и съдействие, ако не сте успели да присъствате на събитието.

Поздравления и благодарност към инициаторите на форума за отличните условия и организация.

Ева Иванова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*