Електропровод ще свързва Кипър и Израел

Електрическа връзка между Хадера Израел и Василикос в Кипър е един от проектите, които ще бъдат финансирани от ЕС, в рамките на програмата на Механизъм за свързване на Европа (CEF). Според съобщение за пресата, публикувано от Европейската комисия, държавите-членки на ЕС се споразумяха да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти.

Сумата, заделена за връзката Хадера Израел – Василикос Кипър е до 1,325 милиона евро.

Целият проект се отнася за подводен кабел за свързване на електроенергийните системи на Израел, Кипър и Гърция. Неговият капацитет ще бъде 2000 MW и е с дължина около 1518 км.

Той ще включва три връзки: 329 км между Израел и Кипър, 879 км между Кипър и Крит и 310 км между Крит и континенталната част на Гърция. Това ще позволи преноса на електроенергия и в двете посоки.

Комисията отбеляза, че всички подпомагани проекти ще повишат енергийната сигурност на Европа и ще помогнат за прекратяване на изолацията на страните-членки от европейските енергийни мрежи. Те също така ще допринесат за завършването на европейския енергиен пазар и интегрирането на възобновяемите енергийни източници към електроенергийната мрежа. По-голямата част от помощта отива за газови проекти в региона на Балтийско море, както и в Централна Източна и Югоизточна Европа.

Повечето от парите, пряко или косвено ще финансира проекти на газ. Освен изграждането на нови тръбопроводи, тези газови проекти също включват терминали за доставка на втечнен природен газ (LNG) в района на Балтийско море, Централна Източна и Югоизточна Европа.

От 34 дадени субсидии, 6 са за природен газ и 18 на електроенергия сектор; 28 субсидии се изплащат за проучвания, като например оценки на въздействието върху околната среда  91.4 милиона евро) и шест субсидии отиват за проекти за строителство ( 555,9 милиона).

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*