Европейския съюз притиска Кипър да приемат схеми за гарантиране на влоговете в банките  

Директивата на Европейския съюз относно схемите за гарантиране на влоговете в банките се очаква да бъде въведена в законодателството на острова до края на месеца. Ако одобрението й се забави, Кипър ще бъде изправен пред солени глоби. От Адвокатското дружество заявиха, че директивата е трябвало да бъде одобрена от миналия юли и че Кипър вече е получил предупреждение за закъснението.

Директива 2014/49 ефективно актуализира първоначалната директива за гарантиране на влоговете в банките приета през 1994.
Финансирането на схемите е оставено изцяло на държавите-членки, което се оказа разрушително за финансовата стабилност и за правилното функциониране на вътрешния пазар, когато финансовата криза удари през есента на 2008г.
Ето защо от Европейския съюз решиха, че нивото на защита на депозитите трябва постепенно да се увеличава.
През 2009 г. директивата изисква държавите-членки да увеличат покритието на техните влогове – първо, за 50 000, а след това, до 100 000 до края на 2010.
Новата директива потвърждава, че 100 000 е подходящо ниво на защита и се предвижда, че схемата за гарантиране на влоговете СГД трябва да бъде в състояние да финансира най-малко 0,8 на сто от гарантираните депозити до 2024г. Според източници от банковите среди казват, че няма държава от ЕС със схеми за гарантиране на влоговете и достатъчно пари, за да компенсират вложителите в случай на фалит и че цялата идея за банковия съюз, към който Кипър е член, е да се сложи край на скъпоструващи спасявания на банките, платени от данъкоплатците.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*