Европейските фондове не се изразходват в Кипър

Някои депутати изразиха загриженост, че поради бюрократични спънки Кипър не успява да се включи в европейските фондове, предназначени за създаване на работни места и подпомагане на малките и средни предприятия да станат по-конкурентоспособни. Те коментираха, че често отнема до две години на местните власти да разгледат и одобрят молбите за програмите на ЕС за финансиране.

Депутатът от ЕДЕК Илия Мириантус каза, че около 800 млн. евро, разпределени в Кипър за период 2014-2020 г., все още не са усвоени. Средствата трябва да бъдат усвоени до 2020 г. През следващите няколко месеца се очаква да бъдат одобрени проекти и усвоени средства от 55 млн. евро.

Депутатът от ДИСИ Андреас Киприану заяви, че основния проблем е в банките, съ-финансисти на програмите, поставящи прекалено строги кредитни условия, като по този начин обезкуражават потенциалните кандидати.

Ще има две оперативни програми – Оперативна програма за конкурентоспособност и устойчиво развитие, която ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма за заетост, човешки ресурси и социално сближаване, съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

В рамките на Оперативната програма за конкурентоспособност и устойчиво развитие, ЕС участва с 561,8 млн. евро., използвани за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез насърчаване на малките и средните предприятия, секторите на научноизследователска дейност, информационни и комуникационни технологии, секторите на околната среда, енергетиката и транспорта, както и насърчаване на градското развитие в районите с неблагоприятни условия.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*