Домакинствата намалят потреблението на електроенергия с 14 на сто спрямо 2013 г.

Министър Лакотрипис обяви да очакваме по-ниски сметки за електроенергия през следващите месеци

Общо продажбите на електроенергия са спаднали с 10.7% спрямо същия период на 2013 г. поради икономическата криза, каза във вторник председателят на държавната електрическа компания.

Отон Теодулу каза, че приходите са паднали с 169 700 000 евро или 17.6 на сто, тъй като търсенето падна, а цените са били отрязани от регулатора.

Той говори по време на представянето на годишния доклад на електрическата компания, където енергийният министър Йоргос Лакотрипис обяви, че потребителите трябва да очакват намаляване на сметките за електроенергия през следващите месеци, но не даде повече подробности.

През 2013 г. домакинствата са отбелязали най-голямото намаление в потреблението на електроенергия с 14.1%, следвани от фирмите, 9,9%, и промишлеността, 7,9%, въпреки че броят на потребителите, показва леко увеличение от 0,2 на сто от 548 500 до 549 400. Разходът на гориво на АИК падна с 24.7% спрямо същия период на 2013 г. в резултат на намаляване на цените на течните горива за производство на електроенергия, които станаха по-ниски, както и спад в обема на разхода на гориво.

От общите разходи АИК в  размер на 797 900 000 евро, 525 милиона, или 65,9 на сто, са били изразходвани за покупка на гориво и енергия.

“Това показва, че зависимостта от петрола е най-големият проблем EAC”, каза председателят.

Според генералния мениджър Стелиос Стиляну цената на горивото за годината представлява повече от 60% от общите разходи на компанията.

“Този процент отразява, от една страна, дългосрочната зависимост на страната и компанията от международните цени на петрола и, от друга страна, необходимостта от намиране на алтернатива за по-евтино гориво за производство на електроенергия и, в същото време, на култивиране на енергийно съзнание “, каза той.

Теодулу каза, че след началото на кризата през март 2013 броят на неплатените сметки за електроенергия са се увеличили “значително и в тревожната степен”.

През юни 2014 г. в опит да се справят с проблема, компанията прие нова политика за управление на дълга, въз основа на която са взети мерки, за да се улесни уреждането на натрупаните неплатени сметки на вноски, на които се заплаща годишна лихва от 4.5 на сто. Редът и условията за уязвимите групи не е обект на интерес, каза той. Неплатени сметки за тази година, се очаква да бъдат близо 50 милиона евро.

В допълнение към незабавните действия, предприети за справяне с финансовите си проблеми, АИК се опитва да оптимизира организационната си структура, с цел да се постигне значително намаляване на разходите за персонал, каза Теодулу.

 

Организацията е разработила схема за доброволно напускане, въз основа на актюерско проучване, което ще доведе до намаляване на броя на персонала с изискванията на новата организационна структура.

Чрез целенасочени мерки, органът успя да намали разходите с 15 на сто през 2013 г. и ги задържи на това ниво и през 2014 година.

В отговор на инструкции от министерството на финансите, АИК отряза всички надбавки от 15 на сто от 1 април 2013 г. и ги намали още повече през октомври, след споразумение със синдикатите,

Лакотрипис похвали електрическата компания за постигане на успех за намаляване на оперативните разходи с 26.4 на сто, а на персонала с 4.5 на сто, с допълнително съкращение на 109 служители като част от схемата за доброволно напускане.

“Въпреки това, усилията за по-нататъшни структурни реформи трябва да продължат”, каза той, що се отнася до приватизацията на АИК, която е част от условията за спасяване на острова. Той увери персонала на АИК, че “въпреки широко разпространеното всяване на паника”, в  съществуващата правна рамка са заложени и техните права и интереси.

“Ясно е, че за да се допринесе за намаляване на цената на електроенергията, ние трябва да предприемем действия на няколко нива”, каза министърът.

Конкуренцията, каза той, ще привлече нови участници на пазара, като значителна инерция в икономиката чрез създаване на нови работни места, въвеждане на иновативни идеи и технологии в областта на енергетиката и ще даде възможност за предоставяне на нови услуги и продукти за потребителите.

“Въвеждането на природния газ на атрактивни цени ще разнообрази нашия енергиен продукт, ще намали общите разходи и ще допринесе за постигането на екологичните цели,” каза още министърът.

Друг фактор, който ще допринесе, при определени условия,  да се намали цената на електроенергията, е насърчаването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и особено фотоволтаичните системи.

Той заяви, че на неговото министерство в сътрудничество с АИК е възложено от Международната агенция за възобновяема енергия IRENA оптималното проникване на ВЕИ в енергийния пазар на Кипър.

 CNA

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*