Домакинствата и бизнеса в Кипър търсят преструктуриране на заемите

Броят на предоговорените кредити в банковата система се увеличава всеки месец, главно поради многократните увеличения на лихвените проценти от Европейската централна банка и трудностите, пред които са изправени домакинствата и бизнеса при плащане на месечните си вноски.

По данни на ЦБ, хиляди  хора  и големи компании са изправени пред сериозни трудности и бързат да предоговорят или преструктурират заемите си, в опит да „заключат“ лихвения процент преди да се повиши още повече или да удължат срока за погасяване, като предпазна мярка, за да предотвратят проблеми при обслужването на кредитите си.

Предоговарянето на кредити е свързано и с увеличаване на разходите поради инфлацията, което допълнително усложнява ситуацията не само за бизнеса, но и за домакинствата.

Отбелязва се, че предоговарянето засяга главно заеми, които не показват забавяния или влошаване на кредита и следователно не са включени в необслужваните заеми, както е определено в директивата на Европейския банков орган.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*