ВАЖНО за всички бивши клиенти на ЗК Олимпик в Кипър

Претенции на кредиторите за възстановяване на застрахователни премии от ЗК Олимпик

Въпрос 1: Поради прекратяване на застрахователните договори предсрочно на 17/8/2018 и това, че фирмата не e носила отговорност до края на застрахователния срок, ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на надвзетата премия по застраховката ми?

Отговор:

Всички договори на фирмата се прекратиха на 17/08/2018.

Всички, които имат право на възстановяване на парични суми, ще трябва да се свържат първо със Застрахователна компания Олимпик/Кипър на следния електронен адрес:  premiumscy@olympicins.eu   –  за да се информират за точната парична сума за възстановяване, на която имат право. Тази сума се изчислява въз основа на датата на изтичане на застрахователния договор. (Да се подразбира, че застраховката е била напълно издължена към ЗК Олимпик.)

В последствие ще трябва да представите пред ликвидаторите бланковия документ „Επαλήθευση Χρέους“, потвърждаващ дължащата ви се сума и документи, доказващи вашата застраховка, банкова сметка и самоличност.

ВАЖНО уточнение: Преди да представите на ликвидатора формата “Επαλήθευση Χρέους“, трябва да я заверите с печат в кипърски съд при секретаря на съда, за да удостоверите, че вие сте въпросното/упълномощеното лице.

Срокът за представянето на документите пред ликвидаторите е 35 дни, считано от 23/08/19, лично или посредством ваш адвокат.

Ликвидаторите на застрахователната  компания Олимпик са:

  1. Σπύρος Κόκκινος/ Επίσημος Παραλήπτης

Διεύθυνση: Γωνιά Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία, Kύπρος

  1. Παύλος Νακούζη

Διεύθυνση: Ρωμανού 2, Tlais Tower, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία, Κύπρος

Важна информация, свързана с „Επαλήθευση Χρέουςможе да намерите на:

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html

Въпрос 2: Къде да намеря бланковия документ „Επαλήθευση Χρέους“?

Ще го намерите на следния линк:

http://www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument

Това е третия по ред документ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ 1.docx

 

или:

 

Оставете коментар

Вашия email адрес няма да се показва


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.