Българите в Кипър

Платихте ли пътния данък на автомобила си

Напомняме на собствениците на автомобили, които плащат пътен данък на тримесечна или полугодишна база: В края на юни приключва данъчния период за първото полугодие и след 1 юли отново трябва да платите пътния данък за […]