Кипър

Нов законопроект за удължаване договорите на медицинските сестри

Здравното министерство се очаква да внесе скоро законопроект, предвиждащ шестмесечни договори за медицинските сестри, които ще заменят действащите в момента  и 30 месечни трудови договори отворен тип на всички медицински сестри, работещи в държавните болници, […]