Новини

Училищните автобуси се превърнаха в място на конфликт

В училищните автобуси редовно се случват конфликти и актове на вандализъм от особено агресивни ученици. Проблемът беше обсъден на заседание на парламентарната комисия по съобщения и благоустройство. Генералният директор на Министерството на транспорта Неофитос Неофиту […]

Новини

Пътна полиция се насочва към училищата

Училищни автобуси и ученици шофьори са под зоркото наблюдение на пътна полиция в рамките на поредната национална кампания за безопасност по пътищата в образователните институти в целия Кипър. Засилените мерки – започнали в началото на […]