Кипър

57% от територията на Кипър е в риск да се превърне в пустиня

Повече от половината от територията на Кипър е изложена на риск да се превърне в пустиня, казаха от Европейската сметна палата. ЕСП обяви, че Кипър е включен в плановете на ЕС за борба с превръщането […]