Българите в Кипър

Петък, 13-ти

Днес попадаме в особено съчетание, което кара много хора да се чувстват неспокойни. И така нека потърсим корените на този страх. В много страни на света суеверните хора се боят от петъка, когато той съвпадне […]

Забавно

Петък, 13-ти

  Днес попадаме в особено съчетание, което кара много хора да се чувстват неспокойни. И така нека потърсим корените на този страх. В много страни на света суеверните хора се боят от петъка, когато той […]