Консулт

Кипър: Социално осигуряване

Информация за разглежданите заявления за различните видове обезщетения към 24.07.2015 година Обезщетение за безработица: а/ разглеждат се заявленията на тези служители, на които периодът за безработица е започнал на   01/06/2015 година. б/ разглеждат се […]