Кипър

Правителството на Кипър обеща да гарантира свободата на словото и печата

Правителството на Кипър ясно подчерта, че гарантира правото на свобода на словото на представителите в масмедиите, като предлага пълна подкрепа при работата на медиите с цел да се информират гражданите по обективен начин. Говорителят на […]