АБВ

Международно изложение “Образование и кариера” в Кипър

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов участва в Международно изложение „Образование и кариера” в Кипър В изпълнение на политиката на ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов за привличане на студенти от […]