Българите в Кипър

КОНСУЛТ: Получаване помощ за дете, отглеждано от един родител

Скъпи приятели, Поради зачестилите питания, свързани с процедура за получаване на социална помощ за дете, отглеждано от един родител, отговарям за всички сънародници в тази ситуация. Право на такава помощ има всеки родител, който отглежда […]