АБВ

ПАМЕТ: ВСИЧКИ ГО НАРИЧАХА „ДЯДО БАЛАН”

156 години от рождението на Александър Теодоров-Балан „Господин министре, с душесмут окосъзрях вестилище във вестопродавниците всекидневни, че е сторена испъдица на самоличността ми от вашето просветилище народно поради негодие старешко. Това вля злиногорчило в душепокоя […]