Кипър

Реорганизация в кръвния център на Кипър

Кипър започва да решава проблемите със снабдяване с кръв Министерството на здравеопазването на Кипър реконструкция на системата за кръводаряване, стандартите за качество и безопасност, подготовката, съхранението и разпределянето на кръв и нейните производни.  Цялата система […]