Новини

Ново управление на отпадъците в Кипър

  Министерството на околната среда проправя пътя на нов общински план за управление на отпадъците. Целта е да се приемат мерки, насочени към прекъсване на връзката между икономическия растеж и въздействието му върху околната среда. […]