Българите в Кипър

НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с четири нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Първата услуга е “Издаване на удостоверение за получен […]