Новини

НОИ – ПЕНСИОНИРАНЕ В ЧУЖБИНА

Общи правила за Европейските пенсии Съществуващите регламенти на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност – Регламент (ЕО) №883/2004 и прилагащия към него Регламент (ЕО) №987/2009 гарантират правата на всички […]