Кипър

Ларнака предприема действия срещу комарите, пренасящи болести

Ларнака започна пилотна програма, насочена към борбата срещу нов инвазивен и потенциално опасен вид комари, открит в района. Известно е, че Aedes aegypti пренася болести като денга, жълта треска, чикунгуня, зика и вирусите на Западен […]