Българите в Кипър

Отхвърлените кандидати за ГМД могат да кандидатстват повторно по нови критерии

Граждани, чиито заявления за получаване на гарантирания минимален доход (ГМД) бяха отхвърлени, но които са допустими в съответствие с новите критерии, може да обжалват пред министъра на труда Зета Емилианиду, за да може техният случай […]