Кипър

На „Добър час“, консул Георгиева

Текат последните работни дни на консул Лила Георгиева и с удоволствие ще разкажа за тази сърцата дама, която оглави Консулска служба към Посолството на РБългария в много труден момент. Говори пет езика и за кратко […]