АБВ

ПАМЕТ: ”По стъпките и пътя през годините – дружинката на Българановците”

В бързия ни и кратък живот на земята съдбата ни е дала най-голямата утеха: ПАМЕТТА – това истинско чудо, един от образите на безсмъртието. Никоя човешка дума или картина, или музика не може ни възвърне […]