Новини

Информационни дни в Кипър – октомври 2023

Предвид натрупалите се въпроси относно осигурителни периоди, документи при напускане на РКипър, различните видове обезщетения за безработица, болнични, майчинство, здравно осигуряване и други, касаещи осигурителната система в България и Кипър, Емануела Симард, ръководител на Службата […]