Кипър

„Индекса за мир“ нарежда Кипър на 64-то място

Кипър се нарежда на 64-то място от 163 държави, съгласно 11-то издание на показателя за Глобален мир. Според доклада, който обобщава данните от 23 качествени и количествени показатели за измерване на състоянието на мира, Кипър […]