Новини

Драги с второ предупредително писмо до Кипър

Управителят на Европейската централна банка Марио Драги е изпратила второ писмо в последните няколко дни на кипърските власти, предупреждавайки ги за последствията след конфискацията на компютърни твърди дискове от офиса на гуверньора на Централната банка […]