Кипър

Нови изисквания за узаконяване употребата на кипърска турска земя

Земеделските производители, използващи държавна или на кипърските турци земя ще трябва да узаконят използването й като сключват договори и плащат наем. „Всеки, който култивира държавна или на кипърските турци земя без договор, трябва да сключи […]