Българите в Кипър

14 ноември – Световен ден на диабета

Без закуска децата напълняват по-бързо Почти едно на всеки пет или 21 на сто от децата в началните училища в Кипър не закусват, което  води до здравословни проблеми по-късно, съобщиха диетолози и специалисти по здравословно […]