Кипър

Културните права в Кипър не са разменна монета, заяви експерт на ООН

Сегашната политическа ситуация в Кипър създава много препятствия пред изпълнението на правата за културното наследство, каза експертът по правата на човека към ООН Карима Бенуне, в края на първата си мисия в Кипър. Специалният докладчик […]