Кипър

Кипър: Езикови курсове за работещите в туристическия бизнес

Министерството на туризма ще открие безплатни експресни курсове по чужд език за работещите в туристическия сектор. Обучението ще се провежда по програми от нива А1 и А2. С тази мярка се очаква да се подобри […]