Българите в Кипър

Социално осигуряване

Плащане на годишен отпуск за 2014 Службите по социално осигуряване съобщават, че плащането на годишните отпуски за 2014-та ще бъде извършено на 15 юни 2015. Всички, които вече имат подадени форми миналата година за плащане […]